Novice & Dogodki

Služnostna pravica na stvari v solastnini

Služnostna pravica na stvari v solastnini

V skladu z načelom nemini res sua servit služnost na lastni stvari ni mogoča. Načelo je v našem pravnem redu konkretizirano v prvem odstavku 224. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ), in sicer stvarna služnost preneha z združitvijo, če ista oseba postane lastnik...

Upokojevanje in covid-19

Upokojevanje in covid-19

Delavec, ki že izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, sicer ni več zaščitena kategorija pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, vseeno pa jim delodajalec lahko poda odpoved le iz utemeljenega poslovnega razloga. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi...

Prijavite se na naše e-novice