Naši strokovnjaki

Gospodarsko pravo

posebno pozornost namenjamo aktualnim institutom, zlasti s področja delniškega prava, kot so posebne pravice manjšinskih delničarjev, posebne in izredne revizije, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, izključitve in izstopi delničarjev, enotirni in dvotirni sistem upravljanja, čezmejne združitve, prenosi premoženja…

Delovno pravo

je osnova delovnih razmerij in je kot tako pomembno za vsakega delodajalca. Ustrezno urejeno področje delovnih razmerij, kadrovskih politik in sistemov nagrajevanja zagotavlja uspešno izvajanje nalog.

Športno pravo

Večina zaposlenih v OPJ smo bili tudi aktivni (pol)profesionalni športniki, zato nam je to področje osebnostno blizu in ga poznamo iz osebnih izkušenj z vseh zornih kotov (športnik, klub, športne institucije, športni spori, sponzorstva).

Intelektualna lastnina

Osnovni koncept varovanja pravic intelektualne lastnine omogoča transformacijo znanja v kapital

Javna naročila

Za številna podjetja javna naročila predstavljajo znaten del njihovih prihodkov. Za čim večjih uspeh je ključen ažuren pregled nad kompleksnimi in hitro spreminjajoči se predpisi.

Insolvenčno pravo in finančno prestrukturiranje

Na področju insolvenčnega prava in prestrukturiranja svetujemo v postopkih finančnega prestrukturiranja za odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti ter za vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.

Preprečevanje in reševanje sporov

Na podlagi naših izkušenj vam že v začetni fazi pomagamo, da se izognete morebitnemu sporu, s čimer prihranite denarna sredstva in čas, ki jih zahtevajo dolgotrajni sodni postopki z negotovim izidom ter še pomembneje, ohranite dobre poslovne odnose s svojimi partnerji.

Fintech in digitalizacija

Digitalna ekonomija prinaša vedno večji pritisk na podjetja, ki morajo na novo postaviti svoje temelje. Podjetja se morajo za obstoj na trgu, vedno bolj usmerjati v digitalizacijo tistih področij kjer je to mogoče.

Mediacijski center

Mediacijski center vam omogoča, da spor rešite po mirni poti. Mogoče so vse vrste osebnih in poslovnih sporov, reševanje zadev je nepristransko in v duhu mirne rešitve, kar vam omogoča naš mediacijski center in izkušnje alternativnega reševanja sporov.

Nevroznanost in umetna inteligenca

Nevroznanost lahko pripomore k razumevanju človeškega vedenja, saj pojasnjuje biološke in kemične procese, ki se dogajajo v naših možganih.

Združitve in prevzemi

Strankam zlasti pomagamo pri pripravi vabil k izkazu interesa, izvedbi pogajanj, skrbnem pregledu (due diligence) in skleniti pogodb, pri tem pa skrbimo za varnost transakcije.

Novice in dogodki

Prijavite se na naše e-novice