Uzmanlarımız

Ticaret Hukuku

Özellikle azınlık hissedarların özel hakları, özel ve olağanüstü denetimler, tazminat talepleri, hissedarların hariç tutulması ve çekilmesi, tek ve iki kademeli yönetim sistemleri, sınır ötesi birleşmeler, varlıkların devri vb. gibi hissedarlar hukuku alanındaki güncel kurumlara özel önem veriyoruz.

İş Hukuku

İstihdam ilişkilerinin temelidir ve bu nedenle her işveren için önemlidir. Uygun şekilde düzenlenmiş istihdam ilişkileri, insan kaynakları politikaları ve ödül sistemleri, görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Spor Hukuku

OPJ’de çoğumuzun sporla yarı profesyonel bir geçmişi olduğu için bu alana ayrı bir ilgi ile yaklaşıyoruz ve farklı açılardan hukuki uyuşmazlık ve işlemleri (atlet, kulüp, spor kurumları, spor anlaşmazlıkları, sponsorluk) kişisel deneyimlerimizden biliyoruz.

Fikri Mülkiyet

Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel kavram, bilginin sermayeye dönüştürülmesini sağlar

Kamu İhaleleri

Birçok şirket için kamu ihaleleri önemli işlem niteliği taşımaktadır. Karmaşık ve hızla değişen düzenlemeleri takip etmek, başarılarını en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.

İflas Hukuku ve Finansal Yeniden Yapılandırma

İflas hukuku ve yeniden yapılandırma alanında, bir borçlunun iflasının nedenlerini ele almak ve kısa ve uzun vadeli ödeme gücünü yeniden sağlamak için finansal yeniden yapılandırma işlemlerinde danışmanlık yapıyoruz.

Anlaşmazlıkların Önlenmesi ve Çözümü

Deneyimlerimiz, olası davalardan erken bir aşamada kaçınmanıza yardımcı olarak, sonucu belirsiz uzun mahkeme süreçlerinin gerektirdiği para ve zamandan tasarruf etmenizi ve daha da önemlisi ortaklarınızla iyi iş ilişkileri sürdürmenizi sağlar.

Fintech ve Dijital Dönüşüm

Dijital ekonomi, temellerini yeniden inşa etmeleri için işletmeler üzerinde giderek artan bir baskı oluşturuyor. Piyasada ayakta kalabilmek için şirketlerin mümkün olan her yerde dijitalleşmesi gerekiyor.

Arabuluculuk Merkezi

Arabuluculuk Merkezi, uyuşmazlığınızı dostane bir şekilde çözmenizi sağlar. Arabuluculuk Merkezimiz ve alternatif uyuşmazlık çözümü konusundaki deneyimimiz sayesinde her türlü kişisel ve ticari uyuşmazlık tarafsız ve dostane bir şekilde çözülebilir.

Sinirbilim ve Yapay Zeka

Nörobilim, beynimizde gerçekleşen biyolojik ve kimyasal süreçleri açıklayarak insan davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

Satın Alma ve Birleşmeler

Özellikle, işlemin güvenliğini sağlarken, müşterilerimize İlgi Beyanlarının hazırlanması, müzakereler, durum tespiti ve sözleşmeler konusunda yardımcı oluyoruz.

Elektronik bultenimize abone olun