»Ključ v roke« v luči novih posebnih gradbenih uzanc

15 marca, 2024
2 min. branja
Avtor: Domen Peperko

Za vse gradbene pogodbe, ki so sklenjene po 21. 12. 2020, se uporabljajo prenovljene Posebne gradbene uzance (PGU 2020), ki razveljavljajo stare uzance iz leta 1977. Za stranke, ki so gospodarski subjekti in sklepajo gradbene pogodbe, je tako pomembno, da se zavedajo, da se bodo za tolmačenje določil pogodbe uporabljale nove PGU 2020.

Pri novostih PGU 2020 je treba posebno pozornost nameniti klavzuli »ključ v roke«, ki se je do sedaj tolmačila kot cenovna klavzula, s katero sta se stranki dogovorili, da so v pogodbeni ceni vključena vsa presežna kot tudi nepredvidena dela. PGU 2020 pa omenjeno klavzulo tolmačijo kot ti. mešani tip pogodbe, kjer se izvajalca najame tako za projektiranje kot tudi samo gradnjo, kar pomeni, da klavzula »ključ v roke« ni več samo dogovor glede cene, ampak je poleg tega še dogovor glede oblike razmerja med strankama.

Ob pogajanju in sklepanju gradbenih pogodb je zato posvetiti pozornost na nove določbe PGU 2020 in na to, ali je morda za stranko bolj ugodna (delna) izključitev njihove uporabe.

Prijavite se na naše e-novice